Zájmové činnosti

Spolupráce s rodiči

   

 

Spolupráce s muzeem

   

 

   

Spolupráce s hasičí

   

   

 

Basketbalové hrátky

Ve spolupráci se sportovní halou v Děčíně, Maroldově ulici, předškolní děti formou her rozvíjejí své pohybové dovednosti.

   

 

Seznamování s výpočetní technikou

Děti se hravou formou seznamují s prací na počítači, formou her si procvičují pozornost, poznávají tvary, barvy, zvířata, kreslí a následně si mohou obrázky i vytisknout.

 

 

Těšíme se do školy

Několikrát za rok navštěvují předškolní děti Základní školu na Kamenické ulici. Zde se seznamují s prostory školy, s pedagogy, poznávají a učí se režimu budoucího školáka. Například chodit vpravo po chodbách, hlásit se, plnit úkoly do pracovních sešitů .

 

       

 

Plavání předškoláků

 

   

 

Návštěva solné jeskyně

 

   

 

Učení se zvířátky

 

   

Čertoviny

 

   

 

Strašidelný rej či karneval

 

   

   

Rozšířená výtvarná výchova

V naší školce máme rádi pěkné a estetické prostředí, které si dotváříme vlastními výtvory a výrobky, takže se nám prostory mění podle témat, která jsou zaměřená k různým činnostem.

   

   

 

Keramika

Ve spolupráci s DDM Děčín a Běláskem - děti mají možnost pracovat s hlínou, uplatňují zde svojí fantazii a vytváří zajímavá originální díla.

 

   

 

Různé aktivity Mš