O nás

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

Jaká je naše mateřská škola ?

Je umístěna ve dvou pavilonech panelového typu, v klidné části města.

Mateřská škola je obklopena krásnou, prostornou zahradou se vzrostlými stromy a zelení, kde děti najdou prosluněná místa, ale i místa, kde je chládek a stín.

Je vybavena novými zahradními prvky, v areálu jsou k dispozici pískoviště, mlhoviště. Děti zde mohou sportovat i odpočívat.

Zařízení mateřské školy s jeslemi je v provozu od 20.9.1965.

K 30.6. 1994 byl provoz jeslí ukončen, z těchto oddělení byly vybudovány třídy mateřské školy.

Nyní je v provozu šest tříd  pro děti ve věku od 2 do 7 let. Mateřskou školu navštěvuje 157 dětí, které jsou rozděleny do 6-ti věkově smíšených tříd. Názvy tříd jsou pro snažší orientaci dětí z říše zvířat a symbolu života slunce.

Od 1.1.2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací. Součástí mateřské školy je školní jídelna a odloučené pracoviště Mateřská škola Tylova, tato škola je dvoutřídní.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu zaměřeného na rozvíjení osobnosti dítěte, podporuje tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, napomáhá k chápání okolního světa a motivuje k dalšímu poznávání a učení, učí děti žít ve společnosti ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Uplatňujeme prožitkové učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

 

Co nabízíme ?

1. Vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí.

2. Tvoření z keramické hlíny ve spolupráci s DDM.

3. Program činností a aktivit cílený k ochraně životního prostředí.

4. Seznamování s výpočetní technikou.

5. Rozšířenou výtvarnou výchovu.

6. Návštěvy divadel, exkurze, výlety, zotavovací pobyty.

7. Úzká spolupráce s rodiči.

8. Plavání s přeškoláky

9. Návštěvy solné jeskyně.

10. Celoroční projekt " Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky".

11. Spolupráce s oblastním muzeem Děčín .".

12. Spolupráce se ZŠ Kamenická.

13. Pohybové aktivity v basketbalové hale Maroldova ul. Děčín.

 

Vážení rodiče, Mateřská škola Liliová je druhým domovem Vašich dětí. Ráda bych, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují učitelky naší školy, byly velkým přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly, a aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť to je v naší současné době třeba.

Doufám, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.