O nás

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

Jaká je naše mateřská škola ?

Je umístěna ve dvou pavilonech panelového typu, v klidné části města.

Mateřská škola je obklopena krásnou, prostornou zahradou se vzrostlými stromy a zelení, kde děti najdou prosluněná místa, ale i místa, kde je chládek a stín.

Je vybavena novými zahradními prvky, v areálu jsou k dispozici pískoviště, mlhoviště. Děti zde mohou sportovat i odpočívat.

Zařízení mateřské školy s jeslemi je v provozu od 20.9.1965.

K 30.6. 1994 byl provoz jeslí ukončen, z těchto oddělení byly vybudovány třídy mateřské školy.

Nyní je v provozu šest tříd  pro děti ve věku od 2 do 7 let. Mateřskou školu navštěvuje 157 dětí, které jsou rozděleny do 6-ti věkově smíšených tříd. Názvy tříd jsou pro snažší orientaci dětí z říše zvířat a symbolu života slunce.

Od 1.1.2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací. Součástí mateřské školy je školní jídelna a odloučené pracoviště Mateřská škola Tylova, tato škola je dvoutřídní.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu zaměřeného na rozvíjení osobnosti dítěte, podporuje tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, napomáhá k chápání okolního světa a motivuje k dalšímu poznávání a učení, učí děti žít ve společnosti ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Uplatňujeme prožitkové učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

 

Co nabízíme ?

1. Vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí.

2. Tvoření z keramické hlíny ve spolupráci s DDM.

3. Rozšířenou výtvarnou výchovu.

4. Ekologické aktivity k ochraně životního prostředí.

5. Seznamování s výpočetní technikou.

6. Činnosti a aktivity zaměřené na dopravní výchovu.

7. Návštěvy divadel, exkurze, výlety, zotavovací pobyty.

8. Úzká spolupráce s rodiči.

9. Plavání s přeškoláky.

10. Pohybové aktivity v basketbalové hale Maroldova ul. Děčín.

11. Návštěvy solné jeskyně.

12. Spolupráce s oblastním muzeem Děčín.

13. Spolupráce s městskou knihovnou.

14. Spolupráce s ZŠ Kamenická.

15. Spolupráce s Městským útulkem.

16. Celoroční projekt " Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky".

17. Projekt "Máme rádi zvířata" ve spolupráci se Státní veterinární správou.

18. Projekt "Krok za krokem za zdravým životem" ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem.

19. Balanční cvičení - zábavná forma cvičení na nestabilních plochách, které zlepšují koordinaci, stabilitu a celkové držení těla, spolu s posilováním a protažením. Zároveň pomáhá v rozvoji řeči.

20. KUPREV ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Děčín - primárně preventivní individuální program, kdy pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka. Absolvováním programu dítě nabývá orientaci v běžném prostředí a soukromí, osobní jistotu, pozitivní vztah k vzdělávání, aktivní přístup k okolí, radostný pohled na svět, upevnění rodinných vazeb a zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem.

Vážení rodiče, Mateřská škola Liliová je druhým domovem Vašich dětí. Ráda bych, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují učitelky naší školy, byly velkým přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly, a aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť to je v naší současné době třeba.

Doufám, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.