Zájmové činnosti

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s muzeem

Spolupráce se záchranáři

Spolupráce s domovem seniorů

Plavání předškoláků

Návštěva solné jeskyně

Učení se zvířátky

Čertoviny

Strašidelný rej či karneval

Seznamování s výpočetní technikou

Děti se hravou formou seznamují s prací na počítači, formou her si procvičují pozornost, poznávají tvary, barvy, zvířata, kreslí a následně si mohou obrázky i vytisknout.

Spolupráce se ZŠ Kamenická a ZŠ Komenského

Několikrát za rok navštěvují předškolní děti základní školu. Zde se seznamují s prostory školy, s pedagogy, poznávají a učí se režimu budoucího školáka.

Rozšířená výtvarná výchova

V naší školce máme rádi pěkné a estetické prostředí, které si dotváříme vlastními výtvory a výrobky, takže se nám prostory mění podle témat, která jsou zaměřená k různým činnostem.

Různé aktivity MŠ